Bữa ăn

  • Học sinh tùy chọn bữa ăn sáng tại trường hoặc tự túc (được đăng ký bổ sung hoặc huỷ đăng ký 1 lần/ kỳ học).
  • Bữa trưa và phụ chiều học sinh ăn tại trường. Nếu học sinh có yêu cầu đặt biệt (dị ứng, ăn kiêng, ốm đau…) cần ghi rõ trong hồ sơ học sinh hoặc thông báo bằng email cho Văn phòng: FSCCG.vanphong@fe.edu từ đầu học kỳ/năm học.
  • Học sinh nghỉ học cần thông báo trước 02 ngày làm việc để được cắt suất ăn. Nhà trường sẽ cắt suất ăn (nếu nghỉ) hoặc trả lời về việc đáp ứng yêu cầu (ăn kiêng) hay không.
1 (11)