Tổ tiểu học

1 84

'Cô Trần Thị Thanh - Trưởng khối Tiểu học

Họ và tên: Trần Thị Thanh.

Chức danh: Phó Hiệu trưởng

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022)
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Số năm kinh nghiệm: 10 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2013 - 2017: Giảng dạy tại Trường Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình
 • 2017 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học &THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái bình mà là thắp lên một ngọn lửa sáng".

98

Cô Âu Thị Lan Anh - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Âu Thị Lan Anh

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm tiểu học Trường ĐH Sư phạm HN

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT,
 • Chứng chỉ Tiếng Anh

Thành tích:

 • Giáo viên xuất sắc Trường FPT Schools 2021-2022
 • Giải B sáng kiến kinh nghiệm Cấp Quận 2021-2022

Số năm kinh nghiệm: 7 năm.

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức".

71

Cô Bùi Thanh Phương - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Bùi Thanh Phương.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • CNTT.
 • Tiếng Anh B1.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019-2021: Everest School.
 • 2021 - Hiện nay: FPT Schools

Phương châm giảng dạy: "Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên".

60

Cô Bùi Thị Thụy - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Bùi Thị Thụy.

Chức danh: Giáo viên chủ nhiệm Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân loại Giỏi ngành Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ IC3.
 • Chứng chỉ tiếng anh B1.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019: Trường Tiểu học Mỹ Đình.
 • 2019 - 2021: Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear.
 • 2021 - Hiện nay: Giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

35 2

Cô Dương Thị Bích Ngọc - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Dương Thị Bích Ngọc.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1.

Bằng cấp: Cử nhân Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh B2
 • Tin học.

Số năm kinh nghiệm: 9 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2013 - 2016 : Giảng dạy tại trường Tiểu học Phùng Xá
 • 2016 - 2017 : Giảng dạy tại trường Tiểu học Pascan
 • 2017 - nay : Giảng dạy tại trường Tiểu học & THCS FPT

Phương châm giảng dạy: "Một đứa trẻ dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt."

86

Cô Đặng Thị Thanh Huyền - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Đặng Thị Thanh Huyền.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 •  Chứng chỉ tin học cơ bản.
 • Tiếng Anh.

Số năm kinh nghiệm: 1 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 08/2021- 06/2022: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục Hùng Vương.
 • 07/2022 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời trong ý nghĩ rằng mình thật ngu ngốc".

46

Cô Đinh Khánh Châu - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Đinh Khánh Châu

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Bằng cấp: Cử nhân xuất sắc Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT (IC3)
 • Chứng chỉ tiếng Anh: Toeic 785
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019 - 2020: Trường Tiểu học Everest
  2018 - nay: Công tác và giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở".

70

Cô Đỗ Phương Chi - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Đỗ Phương Chi.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4.Bằng cấp: Cử nhân loại Giỏi Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh B1.
 • Tin học IC3.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm cấp quận loại B.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018 - 2021: Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring.
 • 2021 - Hiện nay : Giảng dạy tại Trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.".

29 2

Cô Đỗ Thị Cẩm Tú - Giáo viên chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Đỗ Thị Cẩm Tú.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh A2, Toiec 525.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 6 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2016 - 2018: Tungschool.
 • 2018 - 2019: Trường Tiểu học Yên Hòa.
 • 2019 - 2021: Trường Tiểu học quốc tế Việt Nam Singapore.
 • 2021 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Không thể trông cây ở nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình".

96

Cô Hoàng Thị Ngọc Huyền - Giáo viên Tiểu học

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Huyền.

Chức danh: Giáo viên Tiểu học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Phương châm giảng dạy: "Không thể trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. Hạnh phúc của người thầy chính là được nhìn thấy những đứa trẻ của mình hạnh phúc mỗi ngày".

2 79

Cô Hoàng Thị Ngọc Lan - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Lan.

Chức danh:

 • Giáo viên Chủ nhiệm Khôi 2
 • Tổ trưởng chuyên môn Khối 2

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm 2.

Chứng chỉ:

 • Ngoại ngữ.
 • Tin học văn phòng.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2016 - 2017: Trung tâm luyện thi Nguyễn Khả Trạc.
 • 2018 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Kiến thức không có trọng lượng, bạn mang càng nhiều kiến thức càng tốt".

8 13

Cô Khuất Minh Tuyên - Giáo viên Tiểu học

Họ và tên: Khuất Minh Tuyên.

Chức danh: Giáo viên Tiểu học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiêu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ IELTS band 6.0

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Phương châm giảng dạy: "Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn".

65

Cô Lê Thị Thủy - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Lê Thị Thuỷ.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022)

Thành tích:

 • Giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận.
 • Giáo viên xuất sắc FPT Education.

Số năm kinh nghiệm: 9 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2013 - 2019: Trung tâm New Star.
 • 2019 - Hiện nay: Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Nghệ thuật dạy học chính là nghệ thuật giúp ai đó khám phá".

53

Cô Nguyễn Ngọc Bích - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô.

Chứng chỉ:

 • Tin học IC3.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019-2020: Trường Vinschools.
 • 2020 - Hiện nay : Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Dạy trẻ bằng cả trái tim".

87

Cô Nguyễn Ngọc Viết - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Viết.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm khối 2.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Hóa học loại Giỏi. Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Công nghệ Thông tin.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh A2.

Thành tích: Giáo viên sáng tạo - MIE.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019: Thực tập tại trường Tiểu học Đoàn Kết - Long Biên - Hà Nội.
 • 2020: Thực tập tại trường Tiểu học Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 • 2020 - 2021: Làm việc tại trường Phổ thông liên cấp H.A.S - Đống Đa - Hà Nội.
 • 2021- Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Con đường giáo dục ngắn nhất xuất phát từ trái tim".

Thiet ke chua co ten 9 1

Cô Nguyễn Quỳnh Chi - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Chi.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân xuất sắc Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Vstep B2,
 • Chứng chỉ CNTT cơ bản,

Thành tích:

 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 07/2019-nay: FPT Schools

Phương châm giảng dạy: "Học sinh không phải là chiếc bình cần đổ đầy tri thức mà là ngọn đuốc cần được thắp lên."

6 16

Cô Nguyễn Thị Đào - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Đào

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Thành tích:

 • Giải sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017- 2018: Giảng dạy và làm chương trình tại học viện ROBOTICS.
 • 2019- 2020: Giảng dạy tại trường tiểu học Lý Thái Tổ.
 • 2020 - Hiện nay : Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Gieo hạt giống bằng cả trái tim".

Thiet ke chua co ten 15 1

Cô Nguyễn Thị Hậu - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Nguyên Thị Hậu

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Bằng cấp: Cử nhân Xuất sắc ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

 • Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận.
 • Đạt danh hiệu "Giáo viên Sáng tạo - Mie".
 • Giáo viên chủ nhiệm Xuất sắc FPT Schools.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017-2019: Trường mầm non Búp Sen Xanh;
 • 2019-2020: Giảng dạy tại trường học trực tuyến EDUTECH;
 • 2020 - nay: Làm việc tại trường Tiểu học &THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình."

47

Cô Nguyễn Thị Hương Thanh - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thanh.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2014 - 2018: Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy.
 • 2021 - Hiện tại: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình".

5 27

Cô Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền.

Chức danh:

 • Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1
 • Tổ trưởng chuyên môn Khối 1.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Quận.
 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

Số năm kinh nghiệm: 15 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2009 - 2013: Giảng dạy tại trường Phổ thông liên cấp Hanoi Academy.
 • 2013 - 2017: Giảng dạy tại trường Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình.
 • 2017 - Hiện nay: Giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Người Thầy hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới.".

83

Cô Nguyễn Thị Kim Anh - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1.

Bằng cấp:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân ngành Ngoại ngữ Anh, Pháp Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Quản lí giáo dục và đào tạo.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp Quận.
 • Giáo viên Xuất sắc FPT Education năm 2018.

Số năm kinh nghiệm: 16 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2005 - 2010: Giảng dạy tại Trường THCS Lomonoxop.
 • 2011 - 2017: Giảng dạy tại Khoa tại chức ĐHNN- ĐHQG NH và đi học.
 • 2017 - Hiện nay: Giảng dạy tại Trường TH và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Tôi cố gắng và tôi sẽ làm được".

Thiet ke chua co ten 21 1

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Bằng cấp: Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô

Chứng chỉ: IC3

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2016-2018: Tungschool;
 • 2018-2019: Trường Tiểu học Yên Hòa;
 • 2019-2021: Trường Tiểu học quốc tế Việt Nam Singapore;
 • 2021 - nay: Giáo viên tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

8 12

Cô Nguyễn Thị Thu - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Số năm kinh nghiệm: 7 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2015 - 2017: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Khả Trạc.
 • 2018 - 2020: Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn.
 • 2020 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT

Phương châm giảng dạy: "Học làm người tử tế trước khi trở thành người thành công trên đường đời".

52

Cô Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Cử nhân loại Giỏi ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019 - 2020: Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.
 • 2020 - Hiện nay: Giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là hứa hẹn của nhân loại".

88 1

Cô Nguyễn Thu Trang - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Tin học IC3-GS4.
 • Chứng chỉ Ngoại ngữ.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 08/2018 - 06/2022: Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring.
 • 07/2022 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Người dám dạy phải không bao giờ ngừng học.".

51

Cô Nguyễn Trà My - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Nguyễn Trà My.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh TOEIC 825.
 • Tin học IC3.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 2 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 04/2020 - 05/2020: Trường Song ngữ Liên cấp Greenfield.
 • 09/2020 - 12/2020: Trường TH Nghĩa Tân.
 • 12/2020 - Hiện nay : Giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình".

73

Cô Phạm Thị Hồng Thúy - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Thuý.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4.

Bằng cấp: Cử nhân (Xuất sắc) ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2020 - Hiện nay: Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Nếu trẻ không muốn học theo cách chúng ta dạy thì hãy dạy trẻ theo cách chúng muốn học.".

85

Cô Phạm Thu Huyền - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Phạm Thu Huyền.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2.

Bằng cấp:Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2016 - 2017: Giảng dạy tại Trường Tiểu học Thủ Lệ.
 • 2017 - 2018: Giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS Everest School.
 • 2018 - nay: Giảng dạy Trường Tiểu học & THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy".

79

CÔ Phan Hồng Ngọc - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Phan Hồng Ngọc.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô

Chứng chỉ:

 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022)
 • Tiếng anh B2

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ".

7 16

Cô Phan Thị Bích Hạnh - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5

Họ và tên: Phan Thị Bích Hạnh.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 5.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018- 2020: Giảng dạy tại trường TH Đức Giang.
 • 2020 - Hiện nay : Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.".

17 5

Cô Phan Thùy Dương - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Phan Thùy Dương

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Bằng cấp: Cử nhân Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Tin học
 • Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS

Thành tích:

 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội bằng xuất sắc.
 • Sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp Quận,

Số năm kinh nghiệm: 2 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 5/2021 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học &THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Giáo viên không chỉ là người truyền lửa mà còn phải là người giữ lửa. Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở".

94

Cô Trần Thanh Tâm - Giáo viên chủ nhiệm khối Tiểu học

Chức danh: Giáo viên chủ nhiệm khối Tiểu học

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Chứng chỉ Ngoại Ngữ, Chứng chỉ Tin học.

Kinh nghiệm công tác: 

10/2017-07/2020: Giảng dạy tại trường Tiểu học Jean Piaget;

2020 - nay: Giảng dạy tại trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Thành tích: Đạt danh hiệu "Giáo viên Sáng tạo - MIE";

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: "Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi. Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu."

69

Cô Trần Thị Minh Khương - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4

Họ và tên: Trần Thị Minh Khương.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 4.

Bằng cấp: Thạc sỹ ngành Công tác Xã hội Học viện Khoa học Xã hội. Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2013 - 2014: NV Phòng Công tác HS-SV Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, Thái Nguyên.
 • 2016 - 2018: Giảng dạy tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.
 • 2018 - Hiện nay: Giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Tôi luôn lắng nghe để thấu hiểu học sinh của mình. Tôn trọng sự khác biệt của từng em. Hướng học sinh phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình trong cuộc sống".

3 50

Cô Trần Thị Yến - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Họ và tên: Trần Thị Yến

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 1

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ Đô

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Thành tích: 

 • Giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận.
 • Giáo viên Xuất sắc FPT Education năm 2021.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017 - Hiện nay: Làm việc tại Trường TH và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục".

76

Cô Trịnh Thị Minh Hằng - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Trịnh Thị Minh Hằng.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT
 • Chứng chỉ Tiếng Anh

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm Giải B cấp Quận 2021-2022
 • Giáo viên xuất sắc FPT Education 2019-2020

Số năm kinh nghiệm: 15 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2011 - 2015 : Giảng dạy tại trường tiểu học Trần Lãm.
 • 2016 - 2017 : Giảng dạy tại trường tiểu học Lý Thái Tổ.
 • 2018 - nay : Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Tất cả học sinh của tôi đều xứng đáng nhận được sự công bằng".

59

Cô Vi Thị Phượng - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Vi Thị Phượng.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân loại Giỏi ngành Sư Phạm Tiểu học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 01/2021 - 05/2021: Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
 • 2021 - Hiện nay: Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: Chữ "tâm" chính là đòn bẩy để mỗi nhà giáo thực hiện trọng trách trồng người.

20 5

Cô Vũ Thị Hiền - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3

Họ và tên: Vũ Thị Hiền.

Chức danh:

 • Giáo viên Chủ nhiệm Khối 3. Tổ trưởng chuyên môn Khối 3.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Giáo dục tiểu học Đai học Thủ Đô Hà Nội

Chứng chỉ/Thành tích:

 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE
 • Giáo viên Xuất sắc năm học 2019 - 2020
 • Đạt danh hiệu Giáo viên Tiêu biểu năm học 2016 - 2017
 • Đạt danh hiệu Giáo viên Tiên phong năm học 2017 - 2018

Số năm kinh nghiệm: 9 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2014 - 2015: Giảng dạy tại Trường Tiểu học Thúc Kháng
 • 2015 - 2016: Giảng dạy tại Trường Quốc tế Global
 • 2016 - 2019: Giảng dạy tại Trường Tiểu học Jean Piaget
 • 2019 - nay: Giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện".

67

Cô Vũ Thị Thu Hà - Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà.

Chức danh: Giáo viên Chủ nhiệm Khối 2.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh.

Số năm kinh nghiệm: 15 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2010-2012: Trường tiểu học Đền Lừ.
 • 2012 - 2017: Giảng dạy tại trường tiểu học Lý Thái Tổ.
 • 2018 - Hiện nay: Giảng dạy tại trường tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Ươm mầm tương lai từ ngày hôm nay".

Tổ Tự nhiên

'Cô Lê Thị Thu Hà - Trưởng khối THCS, GV Toán học

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà.

Chức danh:

 • Tổ trưởng tổ tự nhiên/ Trưởng khối THCS.
 • Giáo viên Toán học

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT, Tiếng Anh,
 • Chứng chỉ Quản lí giáo dục

Thành tích:

 • Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp Quận.
 • Cá nhân xuất sắc FPT Education.

Số năm kinh nghiệm: 10 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2012 - 2014: giảng dạy 2 năm tại THPT Thạch Bàn, Hà Nội
 • 2014 - 2017: giảng dạy 3 năm tại THCS Yên Hòa, Hà Nội
 • 2017 - 2018: giảng dạy 1 năm tại THCS Thống Nhất, Hà Nội
 • 2018 - nay: giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Nhà giáo không phải người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa trong tâm hồn.".

Cô Dương Thu Trang - Giáo viên Sinh học

Họ và tên: Dương Thu Trang.

Chức danh: Giáo viên Sinh học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Sinh học Trường ĐH Giáo dục.

Chứng chỉ:

 • Tiếng anh B2

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 02/2017 - 04/2017: Thực tập tại Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ.
 • 08/2017 - 07/2021: Giảng dạy tại Trường THPT Đào Duy Từ - Hà Nội.
 • 07/2021 - Hiện nay: Giảng dạy tại trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình".

Cô Đào Ngọc Linh - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Đào Ngọc Linh.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp:Cử nhân Sư phạm Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Phương châm giảng dạy: "Người thầy giỏi dạy bằng cả trái tim, không chỉ từ sách vở".

Cô Đào Thị Lan - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Vũ Thị Lan.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp:Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

Phương châm giảng dạy: "Nếu trẻ con không thể học theo cách ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách chúng học".

Cô Đinh Thị Ngọc Anh - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Anh.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Giáo viên sáng tạo MIE

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019 - 2020: Trung tâm Star Student
 • 2021: Công ty Cổ phần Giáo dục Hocmai
 • 2021: Công tác và Giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện".

Cô Đỗ Thị Huyền Trang - Giáo viên Sinh học, Toán học

Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang.

Chức danh: Giáo viên Sinh học, Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thành tích:

 • Giáo viên dạy giỏi cấp quận 2014 2015 2016
 • Sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp Thành phố 2016
 • Giáo viên xuất sắc FPT Schools năm 2019 và 2021

Số năm kinh nghiệm: 14 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2008 - 2009: Giảng dạy tại trường Lomonoxop,Mỹ Đình
 • 2009 - 2010: Giảng dạy tại trường THCS Tứ Liên, Tây Hồ
 • 2011 - 2019: Giảng dạy tại trường ThCS Khương Thượng, Đống Đa
 • 2019 - nay: Công tác và giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi cả thế giới".

Cô Đoàn Minh Thuận - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Đoàn Minh Thuận.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Toán học trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT cơ bản
 • Chứng chỉ Ngoại ngữ bậc B1
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft 2022 (MIEE 2022)

Thành tích:

 • Giáo viên xuất sắc năm học 2020-2021

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018 2019: Trung tâm Toán học Unix
 • 2019: THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy
 • 2019 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Strive not to be a success, but rather to be of value".

Cô Hà Thị Thu Lý - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Hà Thị Thu Lý.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh B1.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 13 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2008: THCS Nguyễn Trãi.
 • 2014: Trung tâm Tilado.
 • 01/2017 - 07/2019: trường THCS Global.
 • 07/2019 - 11/2019: Trường tiếu học và THCS FPT Cầu Giấy.
 • 12/2019 - 06/2021: Nghiên cứu hệ thống và viết sách tại Công ty TNHH Giáo dục NTTQ.
 • 07/2021 - Hiện nay: Trường tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Đổi mới phương pháp dạy và học, gieo tri thức từ bài giảng, truyền cảm hứng của quá khứ và giáo dục bằng trái tim".

Cô Ngô Thị Phượng - Giáo viên Địa lý

Họ và tên: Ngô Thị Phượng.

Chức danh: Giáo viên Địa Lí

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Địa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
 • Chứng chỉ tiếng anh TOEFL IPT A2.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2/2017 - 3/2017 thực tập tại Trường THCS Nguyễn Du - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • 8/2018 - 6/2019: giảng dạy tại Trường THCS Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
 • 7/2019 - nay: giảng dạy tại Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Không ngừng học hỏi - luôn luôn cố gắng".

Cô Nguyễn Thanh Hải - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Thạc sĩ Toán học Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN.

Chứng chỉ:

 • Bằng tiếng anh B1.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2015 - 2016: Thực tập tại trường THPT Ngọc Tảo.
 • 2016 - 2017: Trung tâm luyện thi.
 • 2017 - 2020: THPT Hợp Thanh.
 • 2021 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Dạy học bằng cả trái tim".

Cô Nguyễn Thị Thân - Giáo viên Vật lý

Họ và tên: Nguyễn Thị Thân.

Chức danh: Giáo viên Vật lý.

Bằng cấp: Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán ĐH Sư phạm Hà Nội.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 08/2022: FPT Schools
 • 2021- 2022 giảng dạy Vật lí tại hệ thống CEO highschool điểm trường Phạm Ngũ Lão.
 • 2019 - 2021, tôi đã giảng dạy Vật lí THPT tại trường phổ thông liên cấp H.A.S - B17 Lương Định Của - Đống Đa - Hà Nội.
 • 2016 - 2019 phòng nội dung phụ trách môn Vật lý công ty cổ phần công nghệ

Phương châm giảng dạy: "Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi".

Cô Nguyễn Thu Giang - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Nguyễn Thu Giang.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ ngành Toán học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Tin học IC3.
 • Chứng chỉ Ngoại ngữ

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018 - 2019: Edufly Center, Hà Nội.
 • 2020 - 2021: Trường THCS Minh Khai, Hà Nội.
 • 2021 - 2022: Trường THCS Alpha School, Hà Nội.
 • 2022 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi chỉ biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng".

Cô Phạm Thị Nga - Giáo viên Vật lý, KHTN

Họ và tên: Phạm Thị Nga

Chức danh: Giáo viên Vật lý, KHTN

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Vật lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT, Tiếng anh
 • Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố 2020-2021.
 • Chứng chỉ dạy học STEM do hội đồng Anh cấp.
 • Chứng chỉ Dạy KHTN do ĐH Sư phạm HN.

Số năm kinh nghiệm: 11 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 •  2011 - 2012: THPT Tiền Phong - Giáo viên vật lý (1 năm)
 • 2012 - 2014: Viện hàn lâm khoa học Việt Nam - nghiên cứu viên (2 năm)
 • 2014 - 2017: THCS Yên Hòa - Giáo viên dạy vật lý (3 năm)
 • 2017 - 2019: Kinh doanh tự do 2 năm
 • 6/2019 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Nếu trẻ không học theo cách bạn dạy hãy dạy theo cách trẻ học".

Cô Phạm Thị Ngọc Ánh - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Ánh.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Thạc sĩ Sư phạm Toán Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh B2. Toeic 630.
 • Chứng chỉ giáo viên sáng tạo MIE.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018 - 2019: Thực tập sinh Trường THPT Quang Trung - Hà Đông.
 • 2019 - 2020: Trung tâm Toán Tiếng Anh Mathlish, trung tâm Crest Education.
 • 2020 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT

Phương châm giảng dạy: Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ".

Cô Tạ Minh Hiền - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Tạ Minh Hiền

Chức danh: Giáo viên bộ môn Toán.

Bằng cấp: Bằng cử nhân ngành Sư phạm Toán học Trường  Đại Học Thủ Đô.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017-2019: Trung tâm luyện thi SNC.
 • 2021 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình".

Cô Trịnh Thùy Linh - Giáo viên Địa Lý

Họ và tên: Trịnh Thuỳ Linh.

Chức danh: Giáo viên Địa Lý.

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ Địa lý tự nhiên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh B1

Số năm kinh nghiệm: 11 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019 - nay: Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm;
 • 2019 - nay: Trung tâm nghệ thuật Music World;
 • 2021: Trường THCS Nguyễn Du

Phương châm giảng dạy: "Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi".

Cô Vũ Hồng Ly - Giáo viên Hóa học

Họ và tên: Vũ Hồng Ly.

Chức danh: Giáo viên Hoá học.

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ giáo dục Trường Essex (Anh).
 • Cử nhân Sư phạm Hoá học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ cán bộ quản lý khảo thí ĐH Cambrige.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018 - 2020: Trường THCS Thanh Xuân.
 • 2019 - 2020: Công ty Cổ phần sinh ngữ EPC.
 • 2021 - 2022: Trung tâm gia sư học thuật Westminster Hà Nội.

Phương châm giảng dạy: "Intelligence plus character- that is the goal of true education.".

Thầy Kiều Văn Huy - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Kiều Văn Huy.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Phương châm giảng dạy: "Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ" Margaret Mead.

Thầy Mẫn Văn Minh - Giáo viên Địa lý

Họ và tên: Mẫn Văn Minh.

Chức danh: Giáo viên Địa lý.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Địa lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Tiếng anh B1

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới" N.Mandela.

Thầy Nguyễn Anh Cường - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Nguyễn Anh Cường.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Phương châm giảng dạy: "Giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là mở cánh cửa tâm hồn, kích thích sự tò mò và tình yêu cho sự hiểu biết".

Thầy Nguyễn Hoàng Phương - Giáo viên Vật lý

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phương.

Chức danh: Giáo viên Vật Lý.

Bằng cấp: Thạc sĩ Sư phạm Vật lý Trường Đại học Giáo dục

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Tiếng anh B1.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • '2018-2019: THCS Đức Thắng.
 • 2019-2022: Trường liên cấp Xanh Tuệ Đức.
 • 2022: Trường Tiểu học và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Những gì thầy cô ghi vào cuộc đời sẽ không thể tẩy xoá được.".

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Giáo viên Toán học

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh.

Chức danh: Giáo viên Toán học.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường ĐHGD - ĐHQGHN.

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

Phương châm giảng dạy: "Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi. Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu".

Thầy Nguyễn Văn Biên - Giáo viên Hoá học

Họ và tên: Nguyễn Văn Biên.

Chức danh: Giáo viên Hoá học.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm hóa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Số năm kinh nghiệm: 1 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 07/2021 - 07/2022: Giáo viên tại trường TH THCS & THPT Chu Văn An.
 • 08/2022 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Học để ứng dụng".

Thầy Phạm Tiến Hữu - Giáo viên Hóa học, KHTN

Họ và tên: Phạm Tiến Hữu

Chức danh: Giáo viên Hóa học, KHTN

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CNTT, Tiếng anh
 • Chứng chỉ Dạy KHTN do ĐH Sư phạm HN.

Số năm kinh nghiệm: 2 năm.

Phương châm giảng dạy: "Mỗi học sinh đều có tiềm năng của riêng mình, người GV tốt không chỉ truyền tải kiến thức mà còn giúp các em khai phá và phát triển bản thân".

Thầy Tô Nguyên Cương - Giáo viên Sinh học

Họ và tên: Tô Nguyên Cương.

Chức danh: Giáo viên Sinh học, KHTN.

Bằng cấp: Thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chứng chỉ:

 • Tiếng anh B1

Thành tích:

 • Giáo viên giỏi cấp Tỉnh 2009

Số năm kinh nghiệm: 16 năm

Kinh nghiệm công tác: 

 • 09/2016-01/2018: GV Sinh học Trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên.
 • 01/02/2018-05/2020: GV Trung tâm Giáo dục Sao Việt Thái Nguyên.
 • 06/2020-07/2021: GV Sinh học Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội.
 • 08/2021: FPT Schools

Phương châm giảng dạy: "Giáo viên phải là người truyền cảm hứng học tập tới người học".

Tổ Xã hội

Tổ STEM - Tin học - Công nghệ 4.0

Tổ Tiếng Anh

'Cô Phạm Quỳnh Giang - Tổ trưởng tổ Tiếng Anh

Họ và tên: Phạm Quỳnh Giang

Chức danh: Tổ trưởng tổ Tiếng Anh

Bằng cấp: Cử nhân Tiếng Anh - Trường Washington State University

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Sư phạm,
 • Chứng chỉ ngoại ngữ B2- ĐHQG,
 • Chứng chỉ ESOL.

Số năm kinh nghiệm: 10 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2012 - 2013: Tổ chức giáo dục Apollo,
 • 2013 - 2019 - GVTA Trường tiểu học và THCS Lô mô nô Xốp Mỹ Đình
 • 2019 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình" - Socrates..

Cô Bùi Thị Phương Dung - Giáo viên Tiếng Anh

Họ và tên: Bùi Thị Phương Dung.

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh.

Bằng cấp: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh viện Đại học Mở Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 17 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2005-2016: Giảng dạy tại trường Phổ thông Phan Đăng Lưu, ĐHHP
 • 2016 -5/2019: Giảng dạy tại K.Ngoại ngữ ĐHHP
 • 05/2019: Giảng dạy và công tác tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "The future of the world is in my classroom today".

Cô Hoàng Thị Minh Hải - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Chứng chỉ Ngoại Ngữ, Chứng chỉ Tin học, Chứng chỉ Ngoại Ngữ B2

Kinh nghiệm công tác: 

08/2017 - 07/2020: Giáo viên tiếng Anh tại Trường Phổ thông liên cấp Newton.;

08/2015 - 07/2017: Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh Homeschool.;

09/2016 - 07/2017: Nhân viên du lịch tại Blue Ocean Travel.;

06/2015 - 08/2016: Trợ giảng tiếng Anh tại các trường phổ thông liên kết với trung tâm ngoại ngữ Kella.

2020 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: "Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân."

Cô Hoàng Thị Thắm - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Sư phạm tiếng Anh

Kinh nghiệm công tác: 

2016-2017: Trung tâm Ames;

2017-2018: The Same Center;

2018-2019: Apax English Center;

2020 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới".

Cô Lê Thu Giang - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Chứng chỉ Ngoại Ngữ VSTEP C1

Kinh nghiệm công tác: 

2016-2017: Trung tâm AMES;

2017-2018: English HaNoi, Du hoc KTS;

2018-2019: THPT Vinschool

2020 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: Being part of something special makes you special

Cô Nguyễn Thị Hoài Anh - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp:

 • Cử nhân bằng Giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội;
 • Chứng chỉ ngoại ngữ C1(VSTEP).

Kinh nghiệm công tác: 3 năm

GV trường TH &THCS Newton

2020-nay: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường TH&THCS FPT.

Thành tích:

 • Giải nhất nghiệp vụ sư phạm cấp trường.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: Vai trò của tôi trong việc giáo dục một đứa trẻ không có liên quan đến vị thế xã hội của cha mẹ chúng. Khi một đứa trẻ mắc lỗi, tôi sẽ đối xử với nó như tất cả những đứa trẻ khác.

Cô Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp:

 • Cử nhân đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN;
 • Chứng chỉ ngoại ngữ C1;
 • Chứng nhận thành tích xuất sắc trong Chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho giáo viên và học sinh bậc THCS quận Cầu Giấy;

Kinh nghiệm công tác: 

Trung tâm Tiếng Anh Smartlearn

2021-nay: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: Tôi có thể cải thiện việc giảng dạy của bản thân bằng cách không ngừng suy ngẫm. Tôi luôn cố gắng áp dụng những điều tốt nhất có thể vào thực tiễn giáo dục của mình.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: VSTEP C1, MOS Microsoft

Kinh nghiệm công tác: 

11/2018 - 05/2021: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục EFOCH;

09/2019 - 10/2020: Công ty Cổ phần Đào tạo Ames;

09/2019 - 07/2021: Hệ thống Anh ngữ MEnglish

2021 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Cô Nguyễn Thúy Quỳnh - Giáo viên Tiếng Anh

Họ và tên: Nguyễn Thúy Quỳnh.

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN

Chứng chỉ:

 • Tiếng anh C1 (CEFR)

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2015- 2017: Gia sư, trợ giảng
 • 2018-2019: Trung tâm anh ngữ AZ
 • 2019-2022: Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
 • 02/2022: Giảng dạy và công tác tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Khi bạn muốn bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu".

Cô Phạm Hà An - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Chứng chỉ Ngoại Ngữ IELTS 7.0; VSTEP 8.5

Kinh nghiệm công tác: 

2017-2019: dẫn tour tại Hanoikids;

2020: Dịch thuật tại Capstone Vietnam;

2020: Giảng dạy tại trung tâm Bean Sprout;

2020-2021: Giảng dạy tại Coaching English;

2020-2021: Giảng dạy tại EnglishwithMIA;

2020-2021: Giảng dạy tại Englishnow - Egroup;

2021: Thực tập tại THCS Nghĩa Tân

2021 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc:A person who dares to teach must never cease to learn

Đồng Thị Thủy - Giáo viên Tiếng Anh

Họ và tên: Đồng Thị Thủy.

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh.

Bằng cấp: Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Tiếng Anh C1

Số năm kinh nghiệm: 8 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2012-2013: Trung tâm Tiếng Anh NewStar
 • 2013-2014: Trung tâm Tiếng Anh Blue Ocean
 • 2014-2022: Trường THCS Ban Mai
 • 06/2022 - Nay: Giảng dạy và công tác tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Tôi tin mỗi học sinh đều có những thế mạnh của riêng mình và sẽ toả sáng với thế mạnh đó khi được định hướng và đồng hành đúng cách".

Nguyễn Ngọc Ngà - Giáo viên Tiếng Anh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ngà.

Chức danh:

 • Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
 • Nhóm Trưởng chuyên môn Tiếng Anh - Tiểu học

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chứng chỉ:

 • chứng chỉ ngoại ngữ B2- ĐHQG,
 • Chứng chỉ tiếng anh TKT
 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE 2022).

Số năm kinh nghiệm: 10 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2012 - 2015: Trung tâm Tiếng Anh Academy
 • 2015 - 2019: Giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình
 • 2019 - nay: Giảng dạy và công tác tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "The best teachers teach from the heart, not from the book".

Thầy Arzuv Saryyev - Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Họ và tên: Arzuv Saryyev.

Chức danh: Giáo viênTiếng Anh.

Bằng cấp: Bằng cử nhân ĐH.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ TESOL.
 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm.

Số năm kinh nghiệm: 11 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • Apollo Center.
 •  2020 - Hiện nay: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường TH&THCS FPT.

Thầy Batyr Allamuradov - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp:

 • Chứng chỉ TESOL;
 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm;

Kinh nghiệm công tác: 

2020-nay: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học tại Trường TH&THCS FPT.

Giáo viên Tiếng Anh;

 • Trình độ: Đại học
  • Chứng chỉ TESOL;
  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm;
 • Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm dạy tiểu học tại các trường, trung tâm tiếng Anh tư thục và quốc tế ở Hà Nội;

Thầy Jan Halecki Przemyslaw - Nhóm trưởng chuyên môn Tiếng Anh nước ngoài

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh, Nhóm trưởng chuyên môn Tiếng Anh nước ngoài

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: Chứng chỉ Qualified TESOL

Kinh nghiệm công tác: 

2016 - 2017: Tiểu học Lê Hồng Phong;

2016 - 2018: THCS Phan Đình Giót; Trung tâm QA English

2017 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: If you want something done properly, do it yourself

Thầy Ryan Patigdas Magallon - Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Bằng cấp: TESOL

Kinh nghiệm công tác: 

Ocean Edu

2021 -nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Tổ PDP

 ่Cô Đinh Vũ Hoài Nga - Tổ trưởng tổ PDP

Họ và tên: Đinh Vũ Hoài Nga.

Chức danh: Tổ trưởng PDP. Giáo viên Âm nhạc.

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ Giáo dục.
 • Thủ khoa Sư phạm Âm nhạc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thành tích:

 • 2009: Giải nhất phần thi văn nghệ - Hội thi NVSP toàn quốc

Số năm kinh nghiệm: 7 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2013 - 2015: Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc tại Trung tâm phát triển Giáo dục nghệ thuật.
 • 2015 - 2017: Giảng viên khoa Nghệ Thuật trường ĐHSP HN.
 • 2017 - Hiện nay: Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc trường Tiểu học và THCS FPT.

Phương châm giảng dạy: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình".

Cô Đặng Thị Hồng Nhung - Giáo viên Mỹ thuật

Họ và tên: Đặng Thị Hồng Nhung

Chức danh: Giáo viên bộ môn Mỹ thuật.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Tin học
 • Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1.

Số năm kinh nghiệm: 9 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2015 - 2016: Trường MN Trăng Đỏ
 • 2016 - 2019: Trường TH Nguyễn Trung Trực
 • 2019 - 2021: Trường TH Thăng Long Kidsmart
 • 2021 - nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Tôi cố gắng và tôi sẽ làm được".

Cô Hoàng Phương Thảo - Trưởng nhóm chuyên môn Mĩ thuật

Họ và tên: Hoàng Phương Thảo.

Chức danh:

 • Giáo viên bộ môn Mĩ thuật
 • Nhóm trưởng chuyên môn Mĩ thuật.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017 - 2018: Giáo viên Mỹ thuật tại trung tâm KeyArt
 • 2018 - 2020: Giáo viên Mỹ thuật tại trung tâm Xưởng Nhà Mọt
 • 2019 - 2020: Giáo viên Mỹ thuật tại trường Tiểu học Bồ Đề
 • 2020 - nay: Công tác và giảng dậy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Being part of something special makes you special".

Cô Nguyễn Lương Thảo Linh - Giáo viên Âm nhạc

Họ và tên: Nguyễn Lương Thảo Linh.

Chức danh: Giáo viên bộ môn Âm nhạc.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Sư phạm Âm nhạc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Sáo recorder.
 • Tiếng anh giao tiếp B1.
 • Thực hành biểu diễn và biên đạo múa.

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019: Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm.
 • 2019: Trung tâm nghệ thuật Music World.
 • 2021: Trường THCS Nguyễn Du.
 • 07/2021 - Hiện nay: Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi".

Cô Nguyễn Thị Hiền - Giáo viên Vovinam

Chức danh: Giáo viên bộ môn Vovinam.

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Bằng cấp: Chứng chỉ CNTT, chứng chỉ NN, CC hoàng đai nhị cấp quốc gia.

Kinh nghiệm công tác: 

2017: Giảng dạy 2 năm tại Vinschool;

2018: Trợ lý huấn luyện tuyến trẻ môn vovinam TP Hà Nội;

2019 - nay: Giáo viên Vovinam tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: Làm việc bằng đam mê, dạy học bằng tâm huyết.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giáo viên Vovinam

Chức danh: Giáo viên bộ môn Vovinam.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Bằng cấp: Chứng chỉ CNTT, chứng chỉ NN, CC hoàng đai nhất cấp quốc gia.

Kinh nghiệm công tác: 

2017: Giảng dạy 2 năm tại Lomonoxop;

2018: Trợ lý huấn luyện tuyến trẻ môn vovinam TP Hà Nội;

2019 - nay: Giáo viên tại Trường TH&THCS FPT.

Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc.

Cô Trần Phương Mai - Giáo viên Âm nhạc

Họ và tên: Trần Phương Mai.

Chức danh: Giáo viên Âm nhạc.

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Music Theory Grade 5 - Distinction
 • Chứng chỉ giáo viên Cảm thụ âm nhạc - TTNT Cremusic.

Số năm kinh nghiệm: 3 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 •  8/2022 - nay: Giáo viên Âm Nhạc tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, HN.
 • 9/2020 - 6/2021: Giáo viên Âm Nhạc tại trường Song ngữ quốc tế Hanoi Academy.
 • 9/2021 - 7/2022: Giáo viên Âm Nhạc tại trường THTH Nguyễn Tất Thành.

Phương châm giảng dạy: "Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một cuộc hành trình chúng ta đang đi."

Thầy Hoàng Đình Hạnh - Giáo viên bóng rổ

Họ và tên: Hoàng Đình Hạnh

Chức danh: Giáo viên Bóng rổ

Bằng cấp: Cử nhân Ngành Huấn luyện Thể thao ĐH TDTT Bắc Ninh

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ giảng dạy bóng rổ.
 • Chứng chỉ Sư phạm Đại học Sư Phạm Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2018:GV GDTC trường tiểu học Vietkid
 • 2019:GV GDTC trường tiểu học Everest
 • 2020: Công tác và Giảng dạy tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Phương châm giảng dạy: "Tôi có thể chấp nhận thất bại, nhưng không chấp nhận bỏ cuộc khi chưa nỗ lực hết mình".

Thầy Nguyễn Công Lương - Nhóm trưởng chuyên môn GDTC

Họ và tên: Nguyễn Công Lương.

Chức danh:

 • GV bộ môn Vovinam - GDTC
 • Nhóm trưởng chuyên môn GDTC.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Hoàng đai nhị cấp Quốc gia môn Vovinam

Số năm kinh nghiệm: 6 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2017 - 2018: Giảng dạy năm tại Vinschools
 • 2018 - nay: Giảng dạy tại trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Ai cũng có thể trở thành thầy giáo. Nhưng không phải ai cũng làm được thầy giáo".

Thầy Nguyễn Duy Hưng - Giáo viên Vovinam

Họ và tên: Nguyễn Duy Hưng

Chức danh: Giáo viên bộ môn Vovinam.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Huấn luyện Thể thao Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ Sư phạm,
 • Hoàng đai nhất cấp Quốc gia môn Vovinam

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2014 - 2018: Vận động viên Vovinam Hà Nội
 • 2018 - 2021: Vinschool
 • 2020 - 2021: Điều phối giáo viên thể chất các Trường Mầm Non Công Lập thuộc Quận Cầu Giấy
 • 2021 - nay: Công tác và giảng dậy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Đúng là chúng ta không thể tạo ra thiên tài. Chúng ta chỉ có thể dạy trẻ nhỏ cơ hội phát huy những tiềm năng của chúng".

Thầy Nguyễn Văn Hưng - Giáo viên Âm nhạc

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Chức danh: Giáo viên bộ môn Âm nhạc

Bằng cấp:

 • Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Cử nhân chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Thành tích:

 • 2009: Giải nhất phần thi văn nghệ - Hội thi NVSP toàn quốc
 • 2013: Giải triển vọng Liên hoan Tiếng hát truyền hình tỉnh Bắc Ninh

Số năm kinh nghiệm: 12 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2012 - 2013: Giảng viên Khoa Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội
 • 2013 - 2019: Giáo viên Thanh nhạc, Piano tại Trung tâm phát triển Giáo dục nghệ thuật
 • 2019 - nay: Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn".

Thầy Phan Cát Khánh - Giáo viên Kỹ năng sống

Họ và tên: Phan Cát Khánh

Chức danh: Giáo viên bộ môn Kỹ năng sống

Bằng cấp:

 • Cử nhân Kinh tế quốc tế học viện ngoại giao.
 • Bằng phương pháp giảng dạy TESOL Quốc tế.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ phương pháp học tập dự án Trường Đại học HELSINKI Phần Lan.

Số năm kinh nghiệm: 6 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2016 - 2017: Thực tập sinh R&D Tổ chức giáo dục IEG Toàn cầu
 • 2018 - 2019: Cán bộ tổ chức đào tạo Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp Viettel.
 • 2019 - Hiện nay: Công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: "Educating the mind without educating the heart is no education at all".

Thầy Vũ Đình Đức - Giáo viên bóng rổ

Họ và tên: Vũ Đình Đức

Chức danh: Giáo viên bóng rổ, Vovinam

Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ:

 • Thẻ đẳng cấp Hoàng đai Vovinam

Số năm kinh nghiệm: 4 năm.

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2019 - 2020: Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh CSA
 • 2020 - 2021: Trường Hòa Bình Latrobe 65 Cảm Hội
 • 2021 - nay: Công tác và làm việc tại Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

Phương châm giảng dạy: Sống và làm việc có lương tâm và trách nhiệm! Đừng bao giờ "em tưởng".