TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS FPT CẦU GIẤY

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC PHÒNG BAN

  • Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:
  • Văn phòng (hỗ trợ về tài chính, học phí):
  • Phòng Công tác Học sinh (hỗ trợ về các dịch vụ: xe tuyến, ăn uống, xác nhận học sinh, hoạt động học tập...):
  • Phòng Tổ chức và Quản lý Đào tạo (Khảo thí, Chương trình đào tạo, Hệ thống, Xử lý hoạt động giáo vụ):
  • Phòng Tâm lý học đường: 

BẢN ĐỒ

Map FPT Schools