TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

28.680 PHỤ HUYNH, 14.340 HỌC SINH LỰA CHỌN FPT SCHOOLS

0
Quốc gia có hợp tác đào tạo.
0
Đối tác quốc tế.
0
Tỉnh, thành phố.
0
Học sinh, sinh viên.
08:00-11:30
Trường TH&THCS FPT
08:00
Trường TH&THCS FPT
18:00
Trường TH&THCS FPT
06:00
Sân bóng Thành Phát, Trung Hoà, Cầu Giấy