TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

28.680 PHỤ HUYNH, 14.340 HỌC SINH LỰA CHỌN FPT SCHOOLS

0
Quốc gia có hợp tác đào tạo.
0
Đối tác quốc tế.
0
Tỉnh, thành phố.
0
Học sinh, sinh viên.
Trung thu 2023 evnt
08:00-11:30
Trường TH&THCS FPT
dc7dddeaa4b73ba785b116958247bf6a
08:00
Trường TH&THCS FPT
c85d90d29c434d1d1452
18:00
Trường TH&THCS FPT
354611379 556771126664242 377179480052114916 n
06:00
Sân bóng Thành Phát, Trung Hoà, Cầu Giấy